Monique de Kleijn Bloemsierkunst Monique de Kleijn Bloemsierkunst

Glaskunst

De schoonheid van de glaskunst kan soms bescheiden zijn, soms uitbundig maar altijd toont het de kracht van het scheppende. De passie voor de glaskunst komt tot uitdrukking in het samengaan van het tijdloze en het hedendaagse. De dynamiek van de vele culturen komt tot zijn recht in de exposities die regelmatig worden gehouden om iedereen bekend te maken met de scheppende kracht van het ambacht en van de glaskunst.

Wij hebben onder andere de volgende leveranciers in ons assortiment:


www.sereno.nl
www.dutz.nl

Glaskunst Molinari

Molinari glasdesign, uit de glasfabriek Cristias Sao Marcos, is gevestigd in Pocos de Caldas te Brazilië en is de grootste glasblazerij van Zuid-Amerika. De twee Braziliaanse broers Molinari zijn op jonge leeftijd naar het Italiaanse eiland Murano gegaan en hebben de techniek van van het glasblazen geleerd van de grote glaskunstenaar Aldo Bonora.

Molinari design verbaast keer op keer weer door onuitputtelijke creativiteit van de twee broers. Naast de familie Molinari zijn er nog meer dan tweehonderd glasblazers in dienst bij Molinari. Bekijk de Molinari-collectie in de stand van Idéka Kristal, Glaskunst & Verlichting.

Glaskunst Sereno

Het proces
Veel producten van Sereno zijn op ambachtelijke wijze vervaardigd. Wij trachten u in deze en volgende pagina's een beeld te geven van dit proces. Het ambachtelijke productieproces van het handgevormde en mondgeblazen Sereno-glas bestaat uit een aantal fasen. Zo is er eerst een aantal ontwerpen; dit zijn tekeningen met de maten, vormen en kleuren voor de nieuwe modellen.

Benodigdheden
Dan zijn er de houten mallen die met de hand worden gesneden volgens de tekeningen. Tevens zijn er de verschillende sterk verhitte baden glas en de diverse benodigde kleur-oxydanten. Verder zijn er natuurlijk de hete ovens waarin het glas op bewerkingstemperatuur wordt gehouden en waaromheen de zeer vakbekwame glasblazers (m/v) het glas bewerken.

Houten mal
De houten mallen worden met de hand gesneden in de vorm die tevoren is bepaald. Een houten mal kan ongeveer 20 tot 30 keer worden gebruikt en moet dan door een nieuw, eveneens handgesneden exemplaar worden vervangen. U zult begrijpen dat alleen het vervaardigen van de mallen al een arbeidsintensief procédé is.

Stoom
Er wordt tijdens het glasblazen veel water in de mal toegevoegd om enerzijds het verbranden van de mallen te beperken en anderzijds om het draaien van het glas in de mal te vergemakkelijken (het water verdampt en er ontstaat een laag stoom). Desondanks zijn de eerste glasobjecten die in de houten mal worden geblazen kleiner dan de laatste omdat de binnenkant van de mal langzaam verbrandt.

Artiesten
Kunstenaars met de technische beheersing van een vakman blazen het kleurrijke glas volgens eeuwenoude technieken. Bij het glasblazen draait de glasblazer de voorste punt van zijn blaaspijp in de gesmolten glasmassa in de oven.
 
Ambacht
De druppel aan zijn blaaspijp wordt op een glasblazersbank gerold en hol geblazen. Door te zwaaien met de blaaspijp wordt het te blazen voorwerp langwerpig gemaakt. Onder voortdurend draaien blaast de glasblazer het in een vorm. Dit kan een vrij geblazen vorm zijn maar ook een van tevoren bepaalde vorm door gebruik te maken van een handgesneden houten mal. Met tangen, scharen en houten spatels wordt het glasobject gevormd.

Teamwork
Vaak werken er drie of vier personen samen bij het blazen van een glasobject. Zo is er de glaskunstenaar, de meesterblazer en een persoon die de houten mal op de goede plek vasthoudt en benodigdheden als gereedschap op het juiste moment aanreikt. Dit team moet goed op elkaar ingespeeld zijn omdat glas tijdens productie weinig ruimte voor herstel toelaat. De objecten moeten in een vlot proces afgemaakt worden. Mocht er tijdens deze bewerkingen iets mis gaan, dan is het vrijwel onmogelijk dit nog te herstellen.
 
Kosten
De arbeidstijd en de stookkosten van de gasovens zijn de grootste kostenposten. Natuurlijk zijn ook de grondstoffen en vooral de kleurstoffen voor het glas kostbaar. De ovens branden continu omdat het telkens opnieuw opstarten (dat ongeveer drie werkdagen duurt) geen besparing oplevert.

Achtbaar beroep
De exclusiviteit van het Sereno-glas wordt niet alleen bepaald door de eigen ontwerpen. Het vak van glasblazer is van de vroegste tijden tot aan het begin van de industriële revolutie altijd als bijzonder achtbaar beschouwd. Reeds bij de oude Romeinen produceerde men glaswerk van goede kwaliteit en grote esthetische waarde.
 
Reputatie
Later, sinds de Renaissance, kreeg het Venetiaanse glas een wereldreputatie. In Venetië werd het glasblazen vanaf de 14e eeuw als een van de edele kunsten beschouwd. Ook de landen uit het gebied van de islam hebben eeuwenlang opmerkelijk glaswerk voortgebracht. In de 17e eeuw kwam een einde aan de suprematie van Venetië en begon die van Bohemen.

Samenstelling
Het glas zoals dat gebruikt wordt voor de productie van de Sereno-modellen bestaat gemiddeld uit 75% silica (5102), 7% kalk (CaO) en 18% kaliumoxide (K2O). Deze samenstelling geeft transparant glas dat bij ongeveer 1300 graden Celsius bewerkt kan worden. Door oxyden van elementen als ijzer, mangaan, kobalt, koper en dergelijke toe te voegen geven we het glas kleur. Het Kaliumoxide geeft het glas een mooie glans en zorgt voor helderheid, zowel bij transparant als bij gekleurd glas.

Altijd vloeibaar
Glas is in feite altijd vloeibaar omdat het geen smeltpunt heeft. Maar pas als het glas verhit wordt tot een temperatuur van ongeveer 1300 graden Celsius kunnen wij er de gewenste vorm aan geven. Bij normale omgevingstemperaturen bevindt glas zich in een toestand van nog niet uitgekristalliseerde vloeistof waarvan de viscositeit zo hoog is dat deze zich als een vaste stof gedraagt. Anders: hoe hoger de temperatuur, des te lager de viscositeit en des te plastischer het glas.

Innovatief
Sereno werkt intensief samen met creatieve glaskunstenaars en de meest ervaren glasblazers uit Zweden, Italië en veel nieuwe Europese lidstaten om te komen tot de innovatieve produkten waar Sereno bekend om is. Bij Sereno zijn ook de klanten een enorme bron van inspiratie.
 
Creatief
Sereno is pionier in veel opzichten. Veel tijd en energie wordt gestoken in opleiding en begeleiding van zowel kunstenaars als glasblazers, zodat de vooraanstaande positie van Sereno op het gebied van innovatieve producten ook in de toekomst behouden blijft. Tevens is Sereno in staat om een lans te breken in de prijs/kwaliteit-verhouding.
Ambitie, passie, werklust, creativiteit. Alles om die oneindige zoektocht te kunnen voortzetten.
De zoektocht als doel op zich. Zoeken naar beter, mooier, het ultieme vakmanschap. Ambachtelijk vervaardigde producten van een materie rechtstreeks uit de natuur. Overvloed en creatie.
Glas is nooit een vaste materie, alles blijkt eindig. Vuur, hitte, zinderende materie om uiteindelijk een product te maken vol passie en liefde. Geniet van de Sereno glasobjecten

Marc van Bennekom